Reclamații și returnări

Revendicări

1. Vânzătorul este obligat să livreze clienților săi bunuri fără defecte. Înainte de trimiterea mărfii către client, calitatea și cantitatea produselor comandate sunt verificate cu atenție.

2. Vă rugăm să verificați întotdeauna, în prezența curierului, dacă există deteriorări exterioare vizibile ale livrării. În cazul în care pachetul este deteriorat, vă rugăm să raportați acest lucru curierului, împreună cu descrierea pagubei.

3. Clientul are dreptul de a depune reclamații în orice mod permis de lege, inclusiv:

a) utilizând formularul de reclamație
b) prin telefon la numărul de telefon indicat mai jos la pct. 4
c) verbal, pentru înregistrare
d) în scris (scrisoare, fax, e-mail la claims@turenwerke.com)

4. Răspunsul privind acceptarea sau respingerea reclamației va fi trimis clientului la aceeași adresă de corespondență indicată în reclamație sau la o altă adresă indicată de client în reclamație.

Returnează

1. Consumatorul se poate retrage din contractul de vânzare în termen de 14 zile, fără a da niciun motiv.

2. Perioada specificată la pct. 1 începe cu livrarea produsului către consumator sau către o persoană indicată de acesta, alta decât transportatorul.

3. În cazul unei Vânzări care include câteva Produse care sunt livrate separat, în loturi sau în părți, data indicată la pct. 1 se calculează de la livrarea ultimului articol, lot sau piesă.

4. Consumatorul se poate retrage din contract prin depunerea unei declarații de retragere din contract la vânzător. Pentru a respecta termenul de retragere din acord, este suficient ca consumatorul să trimită o declarație înainte de expirarea acestei perioade.

5. Declarația poate fi trimisă prin scrisoare, fax sau pe cale electronică, prin trimiterea declarației la adresa de e-mail a vânzătorului sau prin transmiterea unei declarații pe site-ul web al vânzătorului – datele de contact ale vânzătorului sunt specificate în § 3. Declarația poate fi, de asemenea, transmisă utilizând formularul al cărui model este atașat ca apendicele 1 la prezentul regulament și ca anexă la Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor, însă acest lucru nu este obligatoriu.