Turenwerke Sp. z o.o. | NIP: 7492103079 | REGON: 381697550

ul. Raciborska 43

47-253 Kobylice

Turenwerke sp. z o.o. z siedzibą w Kobylicach ulica Raciborska 43 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000755952, NIP 7492103079, REGON 381697550, Kapitał zakładowy: 50 000 000,00 zł w całości wpłacony.