Reklamációk és visszatérítések

Követelések

1. Az eladó köteles hibátlan árut szállítani Vevőinek. A megrendelt áru minőségét és mennyiségét alaposan ellenőrzik, mielőtt az árut elküldik a megrendelőnek.

2. Kérjük, hogy a futár jelenlétében mindig ellenőrizze, hogy a küldeményen nincsenek-e látható külső sérülések. Ha a csomag megsérült, kérjük, jelezze ezt a kézbesítőnek a sérülés leírásával együtt.

3. Az Ügyfélnek joga van a panaszok benyújtására bármely jogilag megengedett módon, beleértve:

a) a panasztételi űrlap használatával
b) telefonon keresztül a 4. pontban megadott telefonszámon.
c) szóban a jegyzőkönyv számára
d) írásban (levélben, faxon, e-mailben a claims@turenwerke.com címre).

4. A reklamáció elfogadásáról vagy elutasításáról szóló választ az Ügyfélnek a reklamációban megadott levelezési címre vagy az Ügyfél által a reklamációban megadott másik címre küldjük.

Visszatérítés

1. A Fogyasztó 14 napon belül indoklás nélkül elállhat az adásvételi szerződéstől.

2. A pt. 1 a Terméknek a Fogyasztónak vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő személynek történő átadásával kezdődik.

3. Több, külön-külön, tételesen vagy részenként szállított Terméket tartalmazó Eladás esetén a pt. 1 az utolsó tétel, tétel vagy alkatrész leszállításától számít.

4. A fogyasztó a szerződéstől úgy állhat el, hogy a szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatot nyújt be az Eladóhoz. A szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő betartásához elegendő, ha a Fogyasztó az említett határidő lejárta előtt nyilatkozatot küld.

5. A nyilatkozat megküldése történhet levélben, faxon vagy elektronikus úton az Eladó e-mail címére történő elküldéssel, illetve az Eladó honlapján történő nyilatkozattétel útján – az Eladó elérhetőségeit a 3. § tartalmazza. A nyilatkozatot a jelen szabályzat 1. számú mellékleteként és a fogyasztói jogokról szóló 2014. május 30-i törvény mellékleteként csatolt formanyomtatványon is be lehet nyújtani, ez azonban nem kötelező.